Historia Koła

Łowiectwo na ziemi jodłownickiej trwa od prawieków, od czasu kiedy pojawił się tu człowiek. Stanowiło podstawę jego bytu – było zabawą możnych i radością drobnego łowcy.

Przywołując dzieje łowiectwa na ziemi jodłownickiej należy wspomnieć o Michale Piastuńskim. Na jodłownickim cmentarzu, w sąsiedztwie starego grobowca ziemiańskiej rodziny Romerów, znajduje się skromny nagrobek z tablicą epitafijną:

Michałowi Piastusińskiemu
ur. 1820 – zm. 1889
wdzięczna rodzina Romerów

Michał Piastusiński, potomek ziemiańskiej rodziny z Kresów wschodnich – Podlasia był w latach 1842 – 1889 rządcą do folwarków i lasów: Jodłownik, Lipie Krasne, Lasocice należących do rodziny Romerów. Prowadził wzorowo gospodarkę leśną i łowiecką. Zorganizował tzw. warsztat myśliwski, tj. myśliwych z okolicznych dworów  i pasjonatów łowiectwa – miejscowych rolników. Michał Piastusiński zmarł w stanie kawalerskim, ale nie bezpotomnie. Dziś jego potomkowie to rodzina Kolarczyków i zstępni po mieczu i po kądzieli – członkowie K. Ł. Szarak w Jodłowniku.

Galeria zdjęć historycznych

no images were found