Uchwała nr 582 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 lutego 2023 roku